Šobrīd...

  • izveidojam un labiekārtojam 8 jaunas pludmales Ludzas novadā.
  • piegādājam Eiropas standartam atbilstošas sertificētas un CE marķētas smiltis un granti, kuras tiek iegūtas Ludzas novada minerālmateriālu atradnē "Vīngliemeži".

 

2012

  • Piedalījāmies Rīgas TEC 2 rekonstrukcijas darbos, sadarbojoties ar starptautisko celtniecības kompāniju "GAMA".
  • Piegādājam Eiropas standartam atbilstošas sertificētas un CE marķētas smiltis un granti, kuras tiek iegūtas Ludzas novada minerālmateriālu atradnē "Vīngliemeži".

2011